Wij zorgen voor samenhang

Onze Nederlandse gezondheidszorg zit vol met samenhang. Deze verbanden komen er in de praktijk helaas nog te weinig uit. AHMAS Solutions herstelt of stimuleert die verbanden en maakt ze consistent en duurzaam. Samenhang is waar een organisatie haar kracht aan ontleend, daar geloven wij in.

Geen credit zonder debet. Geen informatisering zonder automatisering. Geen risico zonder beheersingsmaatregelen. En geen zakelijke organisatie zonder menselijke inbreng.

meer over ons

ONZE DIENSTEN:

  • Zicht op uw informatielandschap

  • Zicht op uw schat aan informatie

  • Tijdelijke ondersteuning bij financial, operational en IT audit

  • Value based healthcare in de praktijk gebracht

  • Een goed idee dat vraagt om een business case

  • Word een held in e-health

meer over onze diensten

Verbanden die vanzelfsprekend lijken hebben bij gebrek aan tijd en geld een beperkte houdbaarheidsdatum. Te vaak verplaatsen organisaties de focus naar eenzijdige, stand-alone oplossingen. Het resultaat: een quasi-optimale, niet toekomstbestendige en dure oplossing.

AHMAS staat voor ‘Alles Hangt Met Alles Samen’. De ideale oplossing is immers altijd een balans tussen deskundigheid en acceptatie. Ons logo is een knoop zonder begin en zonder einde. Een organisatie of individu houdt immers nooit op met leren en transformeren.

Wij zijn gespecialiseerd in de Cure & Care en beschikken over een aantoonbaar trackrecord bij diverse Cure & Care organisaties.

neem contact met ons op